Verkkokaupan käyttöehdot | Valomania
Kirjaudu sisään
Levý banner
Pravý banner
Valikko


0 0,00
70 lisää ilmaiseen toimitukseen
Kategoria

Verkkokaupan käyttöehdot

Kysy mitä vain

Karoliina

Autamme sinua valinnassasi sekä kaikissa teknisissä ongelmissa.

(09) 42722263 (ma-pe, 7:00-15:30).

Kysy
 
 
 
 

Karoliina

LIIKETOIMINNAN EHDOT


Yritys

Donoci s.r.o.

kotipaikka Pražská 2532/4

Blansko 678 01, Tšekki

ID: 47539569

tavaroiden myyntiin sijaitsevassa verkkokaupassa

osoitteessa www.valomania.fi

 

   1.YLEISTÄ

1.1. Yrityksen Donoci s.r.o., jonka sääntömääräinen kotipaikka on Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID-numero 47539569, nykyiset liiketoimintaehdot (jäljempänä "liiketoiminnan ehdot") (jäljempänä "myyjä") määritellään lain nro 17511 säännösten mukaisesti. 89/2012 Coll., Siviililaki (jäljempänä "siviililaki"), sopimuspuolten keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet, jotka on vahvistettu ostosopimuksen (jäljempänä "ostosopimus") yhteydessä tai siitä seuraa myyjän ja muiden tahojen (jäljempänä "ostaja") välillä myyjän verkkokaupan kautta. Verkkokauppaa ylläpitää myyjä verkkosivustolla, joka sijaitsee osoitteessa www.valomania.fi (jäljempänä "verkkosivusto") verkkosivuston käyttöliittymän kautta (jäljempänä "verkkokaupan verkkoliittymä").

1.2. Liiketoiminnan ehdoista poikkeavat varaukset voidaan sopia ostosopimuksessa. Ostosopimuksen erilaiset järjestelyt ovat etusijalla liiketoiminnan ehtojen määräyksiin nähden.

1.3. Liiketoimintaehdot ovat erottamaton osa ostosopimusta. Ostosopimus ja liiketoiminnan ehdot on kirjoitettu suomen kielellä. Ostosopimus voidaan tehdä suomen kielellä.

1.4. Myyjä voi muuttaa tai täydentää liiketoiminnan ehtoja. Tämä säännös ei vaikuta oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka syntyvät liiketoimintaehtojen edellisen version voimassaoloaikana.

 

   2. KÄYTTÄJÄTILI

2.1. Rekisteröityessään verkkosivustolle ostaja voi käyttää käyttöliittymää. Tältä käyttöliittymältä ostaja voi tilata tavaroita (jäljempänä "käyttäjätili"). Ostaja voi tilata myös tavaroita ilman rekisteröitymistä suoraan verkkokaupan käyttöliittymästä.

2.2. Rekisteröityessään verkkosivustolle ja tilatessaan tavaroita ostajan on annettava oikeat ja oikeat tiedot. Ostajan on päivitettävä käyttäjätiliin syötetyt tiedot tarvittaessa. Myyjä pitää ostajan käyttäjätilillä ja tilauksen yhteydessä ilmoittamia tietoja oikeina.

2.3. Käyttäjätilin käyttö on suojattu käyttäjänimellä ja salasanalla.

2.4. Ostajalla ei ole oikeutta antaa kolmansille osapuolille käyttää omaa käyttäjätiliään.

2.5. Myyjä voi poistaa käyttäjätilin, jos ostaja ei käytä käyttäjätiliään yli 30 päivän ajan tai kun ostaja rikkoo ostosopimuksesta johtuvia velvoitteitaan (mukaan lukien liiketoiminnan ehdot).

2.6. Ostaja myöntää, että käyttäjätili ei välttämättä ole käytettävissä jatkuvasti, etenkin myyjän laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpidon tai kolmansien osapuolten laitteiden ja ohjelmistojen tarvittavan ylläpidon osalta.

2.7. Ostajalla on oikeus lisätä myyjän verkkosivuille arvostelu ostetusta tuotteesta kohdassa 2.8. mainituin ehdoin, josta hänelle ilmoitetaan sähköpostitse oston jälkeen.

2.8. Ostaja voi lisätä arvostelun joko käyttöehtojen kohdassa 2 määritellyn käyttäjätilinsä kautta, jos hänellä on tili, tai hän on luonut sen edellisessä kohdassa mainitussa sähköpostissa olevan linkin kautta syöttämällä nimensä, sukunimensä ja sähköpostiosoitteensa. Myyjä ilmoittaa ostajalle, että myyjä käsittelee ostajan arvostelua lisättäessä tallentamia ostajan henkilötietoja täyttääkseen myyjän lakisääteisen velvoitteen varmistaa, että julkaistut arvostelut tulevat kuluttajilta, jotka ovat tosiasiallisesti käyttäneet tai ostaneet tuotteen, niin kauan kun arvostelu on julkaistuna myyjän verkkosivuilla. Ostajalla on oikeus pyytää myyjää lopettamaan ostajan henkilötietojen käsittely tähän tarkoitukseen ja myyjä noudattaa pyyntöä viipymättä, mutta tällöin myyjä poistaa ostajan verkkosivuillaan lisäämään arvostelun. Ostaja myöntää tämän.

2.9. Myyjällä on oikeus poistaa arvostelut, jotka eivät liity ostajan myyjältä ostamiin tavaroihin. Myyjä pidättää oikeuden poistaa arvostelut, joissa ei arvioida itse tuotetta tai arvostelut, jotka sisältävät mauttomia ilmaisuja, loukkaavaa ja rasistista sisältöä, poliittisia mielipiteitä, linkkejä muille verkkosivustoille tai huonoa moraalia.


   3. OSTOSOPIMUS

3.1. Kaikilla verkkokaupan verkkokäyttöliittymässä olevilla tavaroilla on tiedot, eikä myyjällä ole velvollisuutta tehdä näiden tuotteiden ostosopimusta. Siviililain 1732 §: n 2 momentin säännöksiä ei sovelleta.

3.2. Verkkokaupan käyttöliittymä sisältää tietoja tavaroista, mukaan lukien yksittäisten tuotteiden hinnat ja tavaroiden palautuskustannukset, jos näitä tavaroita ei niiden luonteen vuoksi voida palauttaa normaalisti postitse. Tavaroiden hinnat sisältävät arvonlisäveron ja kaikki siihen liittyvät maksut. Tavaroiden hinnat ovat voimassa niin kauan kuin ne näkyvät verkkokaupan verkkoliittymässä. Tämä säännös ei rajoita myyjän mahdollisuutta tehdä ostosopimus erikseen sovituin ehdoin. 

3.3. Verkkokaupan verkkoliittymä sisältää myös tietoja tavaroiden pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvistä kustannuksista. Verkkokaupan verkkokäyttöliittymässä lueteltujen tuotteiden pakkaamiseen ja toimittamiseen liittyviä kustannuksia koskevia tietoja sovelletaan vain tapauksissa, joissa tavarat toimitetaan Tšekin tasavallan alueella.

3.4. Tavaroiden tilaamiseksi ostaja täyttää tilauslomakkeen verkkokaupan verkkoliittymässä. Tilauslomake sisältää erityisesti tietoja:

 - tilatut tavarat (ostaja lisää tilatut tavarat verkkokaupan virtuaaliseen ostoskoriin web-käyttöliittymä),

- tavaroiden ostohinnan maksutapa, tiedot tilattujen tuotteiden vaaditusta toimitusmenetelmästä ja -

- tiedot tavaroiden toimitukseen liittyvistä kustannuksista (jäljempänä - "Tilaus").

3.5. Ennen tilauksen lähettämistä myyjälle ostajan sallitaan tarkistaa ja muuttaa ostajan tekemät tilauksen antamat tiedot ostajan mahdollisuudesta saada selville ja korjata virheitä, joita tapahtui syötettäessä tietoja tilaukseen. Ostaja lähettää tilauksen myyjälle napsauttamalla "Valmis tilaus" -painiketta. Myyjä pitää tilauksessa lueteltuja tietoja oikeina. Myyjä vahvistaa heti tilauksen saatuaan tämän vastaanoton ostajalle sähköpostitse, käyttäjätiliin tallennetulle tai tilaukseen syötetylle ostajan sähköpostiosoitteelle (jäljempänä "ostajan sähköpostiosoite").

3.6. Tilauksen luonteesta (tavaramäärä, ostohinta, odotetut toimituskulut) riippuen myyjällä on aina oikeus pyytää ostajalta lisävahvistus tilauksesta (esimerkiksi kirjallisesti tai puhelimitse).

3.7. Myyjän ja ostajan välinen sopimussuhde syntyy, kun tilatut tavarat toimitetaan ostajan tilauksessa ilmoittamaan osoitteeseen.

3.8. Ostaja sitoutuu käyttämään etäviestintävälineitä ostosopimuksen tekemiseen. Ostaja maksaa ostajalle kustannukset, jotka liittyvät ostosopimuksen tekemiseen liittyvien etäviestintävälineiden käyttämiseen (Internet-yhteyden kustannukset, puhelujen kustannukset), ja nämä kustannukset eivät poikkea perushinnasta.


   4. TAVAROIDEN HINTA JA MAKSUEHDOT

4.1. Myyjän verkkosivujen kautta tarjoamien tavaroiden hinta ilmoitetaan sisältäen arvonlisäveron ja kaikki siihen liittyvät maksut.

4.2. Ostaja voi maksaa myyjälle tavaroiden hinnan ja mahdolliset kustannukset, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen seuraavilla tavoilla:

käteisellä myyjän sääntömääräisessä kotipaikassa osoitteessa Pražská 2532/4, Blansko 678 01;

käteisellä toimitushetkellä ostajan tilauksessa ilmoittamassa paikassa;

pankkisiirrolla myyjän pankkitilille:

FIO €: IBAN: CZ5520100000002600287120 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

käteisellä online-maksujärjestelmän kautta;

luottokortilla;

4.3. Ostohinnan lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle myös tavaroiden pakkaamiseen ja toimitukseen liittyvät kustannukset sovitussa määrässä. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, ostohinta sisältää myös tavaroiden toimitukseen liittyvät kustannukset.

4.4. Myyjä ei vaadi ostajaa maksamaan takuumaksua tai muuta vastaavaa maksua. Tämä ei vaikuta Kauppaehtojen 4.6 kohta, joka koskee velvoitetta maksaa kauppahinta etukäteen.

4.5. Käteismaksun tai postiennakon tapauksessa ostohinta maksetaan tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä. Käteismaksun tapauksessa kauppahinta on maksettava seitsemän päivän kuluessa tilauksen toteutumisesta.

4.6. Käteisen maksamisen tapauksessa ostajan on määritettävä myös muuttujasymboli, jonka hän sai tilauksen toteutuksen aikana. Käteisenä maksamisen tapauksessa ostajan velvoite - maksaa kauppahinta - täyttyy, kun kyseinen summa hyvitetään myyjän tilille.

4.7. Myyjällä on oikeus vaatia koko ostohinnan maksamista ennen tavaroiden lähettämistä ostajalle erityisesti silloin, kun ostaja ei toimita lisävahvistusta tilauksesta (kohta 3.6). Siviililain 2119 §: n 1 momentin säännöksiä ei sovelleta.

4.8. Myyjän ostajalle tarjoamia alennuksia tavaroiden hinnasta ei voida yhdistää.

4.9. Jos se on tavallista liikesuhteissa tai jos siitä määrätään yleisesti sitovissa laeissa, myyjän antaa veroasiakirjan - lasku ostosopimuksen perusteella suoritetuista maksuista ostajalle. Myyjä on alv:n - arvonlisäveron - maksaja. Veroasiakirja - myyjä antaa laskun ostajalle tavaroiden hinnan maksamisen jälkeen ja tämä lasku lähetetään sähköisessä muodossa ostajan sähköpostiosoitteeseen.

4.10. Laskun muuttaminen on mahdollista, paitsi jos se johtuu tavaran toimituksen muutoksesta tai alkuperäisen laskun ilmeisen virheellisyyden korjaamisesta (esim. kirjoitusvirhe, laskutettujen tavaroiden virheellinen määrä jne.) ), vasta laskun päiväystä seuraavan kuukauden kolmantena päivänä. Sitten muutos ei ole enää mahdollista.

4.11. Myynnin rekisteröintilain mukaan myyjän on annettava ostajalle kuitti. Samalla myyjän on rekisteröitävä vastaanotettu myynti verohallinnolle verkossa; teknisen vian sattuessa viimeistään 48 tunnin kuluessa.


   5. SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN

5.1. Ostaja myöntää, että siviililain 1837 §: n mukaan ei ole mahdollista peruuttaa ostosopimusta sellaisten tavaroiden toimittamisesta, joita on muutettu ostajan toiveiden mukaan, tai henkilöiltä, joille on annettu tavaran toimitussopimus pilaantuvista tavaroista ja myös tavarat, jotka on sekoitettu peruuttamattomasti muihin tavaroihin toimituksen yhteydessä, tavaroiden toimittamista koskevasta sopimuksesta sinetöidyssä pakkauksessa, jonka kuluttaja on poistanut pakkauksestaan ja jota ei voida palauttaa hygieenisistä syistä, sekä ostosopimuksesta ääni- tai videotallenteiden tai tietokoneohjelmistojen toimittaminen, jos ne ovat vahingoittaneet alkuperäistä pakkaustaan.

5.2. Jos näin ei ole liiketoimintaehtojen 5.1 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tai muussa tapauksessa, jossa ostosopimusta ei voida peruuttaa, ostajalla on siviililain 1829 §: n 1 momentin mukaisesti oikeus peruuttaa ostosopimuksesta neljäntoista (14) päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Jos ostosopimuksen kohteena on useampia tavaroita tai useiden osien toimitus, tämä aika alkaa viimeisen tavaran toimituksen vastaanottopäivästä. Peruutus ostosopimuksesta on lähetettävä myyjälle edellisessä virkkeessä määritetyn ajan kuluessa. Ostaja voi peruuttaa sopimuksen  ottamalla yhteyttä myyjään yhteydenottolomakkeella. Ostaja voi lähettää peruutuksen ostosopimuksesta myyjän rekisteröidyn toimiston osoitteessa tai yhteydenottolomakkeen kautta.

5.3. Jos irtisanotaan kauppasopimuksesta liiketoiminnan ehtojen 5.2 kohdan mukaisesti, ostosopimus peruutetaan alusta alkaen. Tavarat on palautettava myyjälle 14 (14) päivän kuluessa peruutuksen toimittamisesta myyjälle. Jos ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, ostaja maksaa tavaroiden palauttamisesta myyjälle aiheutuvat kustannukset, vaikka tavaroita ei voida palauttaa sen luonteen vuoksi, kuten tavallisesti postitse.

5.4. Jos irtisanotaan sopimuksesta liiketoiminnan ehtojen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, myyjän on palautettava ostajalta saadut varat 14 (14) päivän kuluessa siitä, kun ostaja on toimittanut peruutussopimuksen tavalla kuin myyjä hyväksyi varat ostajalta. Myyjällä on myös oikeus palauttaa ostajan maksama maksu palautettaessa tavaroita ostajan toimesta tai muuten, jos ostaja suostuu siihen ja jos siitä ei aiheudu ostajalle lisäkustannuksia. Jos ostaja vetäytyy ostosopimuksesta, myyjä ei ole velvollinen palauttamaan ostajalle saatuja varoja ennen kuin ostaja palauttaa tuotteet tai todistaa, että tavarat on lähetetty myyjälle.

5.5. Myyjällä on oikeus yksipuolisesti kuitata tavaroiden vahingonkorvausvaatimus ostajan vaatimuksesta palauttaa kauppahinta.

5.6. Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa ostosopimus seuraavissa tapauksissa:

(a) Jos ostaja yrittää lainvastaisesti irtisanoutua ostosopimuksesta ja siitä johtuen kyvyttömyys ottaa yhteyttä häneen jatkotoimenpiteiden suhteen;

b) Jos ostaja vaatii tavaroita, milloin väite arvioidaan perusteettomaksi ja siitä johtuvasta kyvyttömyydestä ottaa yhteyttä häneen jatkotoimenpiteiden suhteen;

c) Jos ostaja vaatii tavaroita, kun väite arvioidaan perusteettomaksi ja ostaja ilmoittaa myyjälle nimenomaisesti, että hän (ostaja) ei ole enää kiinnostunut tavaroista;

d) Ostaja vaatii tavaroita, kun myyjä lähettää tavarat takaisin ostajan osoitteeseen, joka ei hyväksy tavaroita, ja tavarat palautetaan myyjälle;

e) Kaikissa muissa tapauksissa, joissa ostaja lähettää tavarat myyjän osoitteeseen ilman tietoja ja myöhempää kyvyttömyyttä ottaa yhteyttä ostajaan.

Myyjä pidättää myös oikeuden peruuttaa ostajan tilauksen, kunnes ostaja ottaa tavarat haltuunsa. Tällöin myyjän on palautettava ostajalle kaikki tilauksen yhteydessä ostajalta saadut varat ilman aiheetonta viivytystä käteisrahasiirrolla ostajan ilmoittamalle pankkitilille.

5.7. Jos lahja annetaan ostajalle yhdessä tavaroiden kanssa, myyjän ja ostajan välinen lahjasopimus tehdään irtisanomisehdolla, että jos ostaja vetäytyy sopimuksesta, tällaisen lahjan lahjasopimus menettää vaikutuksensa ja ostaja on velvollinen palauttamaan lahjan yhdessä tavaroiden kanssa myyjälle.

5.8. Polttimo (valonlähteet), jotka toimitetaan lahjaksi tai kokonaan ilmaiseksi ostettujen valaisimien mukana, ovat myynninedistämistä. Tuotteet eivät kuulu takuun piiriin.

5.9. Ostaja - kuluttajalla on oikeus peruuttaa ostosopimus. Jos ostaja on yrittäjä ja on antanut tilaukseen henkilötodistuksen tai alv-numeron, hän ei ole enää kuluttaja. Tästä syystä ostaja ei saa siviililain 1829 §: n nojalla oikeutta palauttaa tavarat 14 päivän kuluessa tavaroiden toimittamisesta.


   6. TAVAROIDEN KULJETUS JA TOIMITUS

6.1. Jos toimitustavasta sovitaan ostajan erityispyynnön perusteella, ostaja vastaa tästä lähetystavasta aiheutuvasta riskistä ja mahdollisista lisäkustannuksista. 

6.2. Jos myyjä on ostosopimuksen nojalla velvollinen toimittamaan tavarat ostajan tilauksessa ilmoittamaan paikkaan, ostaja on velvollinen hyväksymään tavarat toimituksen yhteydessä.

6.3. Jos tavarat on toimitettava toistuvasti tai muulla kuin tilauksessa mainituilla tavoilla ostajan syiden vuoksi, ostaja on velvollinen maksamaan tavaroiden toistuvaan toimitukseen liittyvät kulut vastaavasti toinen lähetystapa.

6.4. Vastaanotettuaan tavarat kuljetusyritykseltä ostajan on tarkistettava tavaroiden pakkausten eheys ja mahdollisten virheiden yhteydessä ilmoitettava siitä välittömästi kuljetusyritykselle. Jos pakkaus osoittaa luvattoman saapumisen lähetykseen, ostajalla ei ole velvollisuutta ottaa vastaan tällaista lähetystä rahdinkuljettajalta. Ostaja on velvollinen tarkistamaan saiko hän vaaditun määrän tuotteita samalla kun hän vastaanottaa tavarat kuljettajalta. Jos eroja ilmenee, asiakkaan on otettava yhteyttä meihin mahdollisimman pian (viimeistään kahden työpäivän kuluessa), jotta voimme aloittaa tapauksen ratkaisemisen ja hoitaa mahdolliset ristiriidat menestyksekkäästi.

6.5. Tilauksen tekemisen jälkeen asiakas saa linkin paketin seurantaan. Jos paketti näyttää olevan toimitettu, mutta vastaanottaja ei ole vastaanottanut sitä, tilauksen tekijän on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian, viimeistään viiden päivän kuluttua kuljetusyrityksen seurannassa ilmoitetusta toimituspäivästä asiakaspalveluumme.

6.6. Myyjä voi muuttaa tavaroiden kuljetukseen liittyviä osapuolten muita oikeuksia ja velvollisuuksia erityiset toimitusehdot, jos myyjä on antanut tällaiset ehdot.


   7. OIKEUDET VIALLISIIN TUOTTEISIIN

7.1. Sopimuspuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka koskevat virheellisen suorituksen oikeuksia, säännellään asiaankuuluvilla yleisesti sitovilla laeilla (erityisesti siviililain 1914--1925, 2099--2117 ja 2161--2174 §: n ja lain nro. 634/1992 Coll., kuluttajansuojasta, sellaisena kuin se on muutettuna). 

7.2. Myyjä takaa ostajalle, että tuotteissa ei ole vikoja lähetettäessä. Myyjä takaa ostajalle erityisesti sen, kun ostaja vastaanotti tavarat:

tavaroilla on ominaisuuksia, joista osapuolet ovat sopineet, ja jos sopimus puuttuu, tavaroilla on ominaisuuksia, jotka myyjä tai valmistaja on kuvannut tai joita ostaja on odottanut tavaroiden luonteen ja toimittajan mainonnan suhteen heille (myyjä, valmistaja), tavarat soveltuvat myyjän ilmoittamaan tarkoitukseen tai johon tällaisia tavaroita yleensä käytetään, tavarat vastaavat sovitun näytteen tai mallin laatua tai mallia, jos laatu tai malli määritettiin sovitun näytteen tai mallin mukaan, tavaroita on sopiva määrä, määrä tai paino ja tavarat ovat lain mukaisia.

7.3. Liiketoiminnan ehtojen 7.2 kohdan määräyksiä ei sovelleta tavaroista, jotka on myyty alhaisempaan hintaan virheestä, josta on sovittu alhaisempi hinta, tavaroiden kulumisesta, joka on aiheutunut sen tavanomaisesta käytöstä. tavaroille vika, joka vastaa niiden käyttö- tai kulumisastetta, joka tavaroilla oli ostajan vastaanotettua tai jos näin on tavaroiden luonteen vuoksi.

7.4. Jos vika ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta, tavaran katsotaan olevan viallinen vastaanotettaessa. Ostajalla on oikeus panna täytäntöön kulutushyödykkeissä ilmenevä vika 24 kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

7.5. Ostajan on pantava täytäntöön virheellisen suorituksen oikeudet myyjän toimitilojen osoitteessa, jossa myyntituotteiden valikoimasta on mahdollista tehdä valitus, mahdollisesti rekisteröidyssä toimipaikassa tai toimipaikassa.

7.6. Myyjä voi säännellä muita osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät myyjän vastuuseen virheistä PALAUTUSKÄYTÄNTÖ.

7.7. Jos ostaja korvaa tavaravaatimuksen mukaiset kuljetuskustannukset, ostajalla on oikeus saada hyvitys kuljetuskustannuksista vain pienimmällä tarjotulla summalla.

7.8. Myyjä ilmoittaa täten ostajalle, että kemiallisia liimoja tai muita yhdisteitä sisältävillä tuotteilla voi olla haju purkamisen jälkeen. Tavarat eivät ole kemiallisesti tai fyysisesti haitallisia, haju häviää lyhyen ajan kuluttua. Siksi tällaisia tavaroita ei voida pitää viallisina.


   8. SOPIMUSPUOLTEN MUUT OIKEUDET JA VELVOITTEET

8.1. Ostaja hankkii tavaroiden omistusoikeuden sillä hetkellä, kun ostaja maksaa tavaroiden kokonaishinnan ja ostaja ottaa tavarat haltuunsa.

8.2. Ostajan suhteen myyjää eivät sido siviililain 1826 §: n 1 momentin e alakohdan mukaiset käytännesäännöt

8.3. Myyjä käsittelee kuluttajavalitukset yhteydenottolomakkeen kautta. Myyjän on lähetettävä ilmoitus ostajan valituksen ratkaisemisesta ostajan sähköpostiosoitteeseen.

8.4. Siinä tapauksessa, että ostaja on sovellettavan lain mukaan kuluttaja, ja kuluttajariita syntyy yrityksen Donoci s.r.o. ja ostaja, jota ei voida ratkaista sopimuksella, ostaja myöntää, että hänellä on oikeus tehdä ehdotus tällaisen riidan ratkaisemiseksi tuomioistuimen ulkopuolella. Tšekin kaupan tarkastusviranomainen vastaa ostosopimuksesta johtuvien kuluttajariitojen ratkaisemisesta tuomioistuinten ulkopuolella. Tšekin kaupan valvontaviranomaisen sääntömääräinen kotipaikka on Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tunnistenumero: 000 20 869, verkkosivusto: http://www.coi.cz. Verkko-riidanratkaisualustaa, joka sijaitsee osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr, voidaan käyttää myyjän ja ostajan välisten ostosopimuksesta johtuvien riitojen ratkaisemiseen.

8.5. Euroopan kuluttajakeskus Tšekki, kotipaikka Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, verkkosivusto: http://www.evropskyspotrebitel.cz on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N: o 524/2013 yhteyshenkilö. Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen ratkaisemisesta verkossa ja asetuksen (EY) N: o 2006/2004 ja direktiivi 2009/22 / EY (asetus kuluttajariitojen ratkaisemisesta verkossa).

8.6. Myyjällä on oikeus myydä tavaroita kaupallisen lisenssin perusteella. Kaupan valvonnan suorittaa sen toiminta-alueella asianomainen kaupan lisensointitoimisto. Henkilötietojen suojan valvontaa suorittaa henkilötietojen suojan toimisto. Tšekin kaupan valvontaviranomainen valvoo rajoitetusti lain nro. Noudattamista. 634/1992 Coll., Kuluttajansuojasta, sellaisena kuin se on muutettuna.

 8.7. Ostaja ottaa täten riskin muuttuvista olosuhteista siviililain 1765 §: n 2 momentin mukaisesti.

 8.8. Henkilötietojen suoja annetaan sovellettavan lainsäädännön, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679, ja tällä verkkosivustolla luetellun tietosuojakäytännön mukaisesti.


   9. TOIMITUS

9.1. Voidaan toimittaa ostajan sähköpostiosoitteeseen.
 

   10. LOPULLISET PALKKIOT

10.1. Jos ostosopimuksella vahvistettu suhde sisältää kansainvälisen (ulkomaisen) elementin, osapuolet sopivat, että suhteeseen sovelletaan Tšekin lakia. Tämä ei vaikuta kuluttajien oikeuksiin, jotka johtuvat yleisesti sitovista laeista.

 10.2. Jos jokin liiketoiminnan ehtojen säännös on pätemätön tai tehoton tai jos se muuttuu pätemättömäksi tai tehottomaksi, pätemättömän säännöksen sijasta tulee voimaan säännös, jonka merkitys on lähinnä mitättömämpää säännöstä. Yhden säännöksen pätemättömyys tai tehottomuus ei vaikuta muiden säännösten pätevyyteen ja tehokkuuteen.

10.3. Myyjä arkistoi ostosopimuksen, mukaan lukien liiketoiminnan ehdot, sähköisessä muodossa, eikä siihen voi tutustua.

10.4. Liiketoimintaehtojen liite on mallilomake ostosopimuksesta peruuttamiseksi.

10.5. Myyjän yhteystiedot: toimitusosoite: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, puhelin (09) 4272226.


Blanskossa 25. toukokuuta 2018

Autor článku:

Karoliina
Karoliina Asiakaspalveluasiantuntija

Karoliina ei ole vain asiakaspalveluasiantuntija, vaan myös modernin LED-valaistuksen harrastaja. Hänen artikkeleissaan neuvotaan kuinka voit säästää sähköä tai kuinka valitset oikean hehkulampun. Hän antaa sinulle myös vinkkejä talon ja puutarhan perusteelliseen valaisemiseen.

Copyright © 1990 - 2022 Valomania.fi, Kaikki oikeudet pidätetään. Tietoja henkilötietojen käsittelystä.